Izolácie

Aplikácia fúkanej tepelnej izolácie využitím materiálov: drevné vlákno, celulóza, minerálna vlna.

Predaj stavebných materiálov

Predaj doplnkových stavebných materiálov: tmely, tesniace pásky, parotesné fólie a i.

Predaj tepelnoizolačných materiálov

Predaj tepelnoizolačných materiálov.

Testovanie vzduchotesnosti

Testovanie vzduchotesnosti a kvality vyhotovania stavieb. Identifikácia netesností a miest úniku tepla. Vyhotovenie protokolu o vykonanom teste vzduchotesnosti.

Predaj meracích zariadení a techniky na testovanie vzduchotesnosti

Synergestic actionables. Organic growth deep dive but circle back or but what’s the real problem we’re trying to solve here?

Termovízne merania

Synergestic actionables. Organic growth deep dive but circle back or but what’s the real problem we’re trying to solve here?