Fúkané tepelné izolácie

Je spoločné pomenovanie pre tepelné izolácie, kde sa tepelnoizolačný materiál dopravuje do zatepľovaného priestoru fúkaním pomocou vzduchu. Fúkané izolácie sú dodávané vo forme vlákien, vločiek či granulátov (balené v originálnych vreciach priamo od výrobcu), ktoré sa pomocou aplikačného stroja (obyčajne umiestneného na nákladnom aute) dostávajú na miesto aplikácie. Tam sa nafúkaním vytvorí súvislá tepelnoizolačná vrstva bez spojov, prerušení a tepelných mostov.

Možnosti použitia fúkanej izolácie

 • do dvojplášťových plochých striech (pultové strechy)
 • do dutých trámových stropov (tzv. štukátorové stropy)
 • na stropy a šikminy v rodinných domoch (podkrovie)
 • do zavesených (znížených) stropov
 • vo výrobných halách
 • do drevostavieb a nízkoenergetických stavieb
 • do rodinných domov typu bungalov
 • do väzníkových konštrukcií – drevených aj kovových
 • do striech v bytových domoch
 • do ťažko prístupných priestorov

Vlastnosti fúkanej izolácie

 • tepelnoizolačná – výborne izoluje, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ=0,036 – 0,044 W/mK (závisí od druhu fúkanej izolácie a spôsobu aplikácie)
 • protipožiarna – nami používané fúkané izolácie sú nehorľavé a nezápalné
 • paropriepustná – umožňuje voľné odvetrávanie vlhkosti z konštrukcie, nehnije a obmedzuje možnosť výskytu plesní
 • pohlcuje hluk
 • je dlhodobo tvarovo stála
 • nezaťaží dodatočne konštrukciu – merná hmotnosť nafúkanej minerálnej vlny je 12,5-60 kg/m³ (závisí od druhu fúkanej izolácie a spôsobu aplikácie), vhodná aj na rekonštrukciu starších a historických budov
 • zdravotne nezávadná