Na slovenskom trhu pôsobíme samostatne už od roku 1998. Počas 22 rokov našich podnikateľských aktivít sme nadobudli skúsenosti z viacerých oblastí. To nám umožnilo vybudovať dobre fungujúce zázemie pre podnikateľské aktivity v oblasti izolácií, predaja doplnkového stavebného materiálu, testovania vzduchotesnosti a termovízie.

Neustály trend vývoja je príznačný aj pre našu oblasť podnikania. Naše nadobudnuté skúsenosti preto konfrontujeme s aktuálnymi poznatkami v tejto oblasti. Nami aplikované materiály sú pod stálou kvalitatívnou kontrolou a vyhovujú prísnym hygienickým a technickým požiadavkám podľa smerníc a noriem EÚ.

Nakoľko každá stavba je charakteristická svojimi špecifickými vlastnosťami, plynúcimi či už z využitých materiálov, veku stavby alebo jej samotného dizajnu, pristupujeme ku každému zákazníkovi jedinečne. So skúsenosťami, ktoré pri našej činnosti dennodenne nadobúdame sa s Vami radi podelíme v rámci poskytovaných konzultácií pri vytváraní cenovej ponuky.